Siden starten af februar har UngNorddjurs haft et skoletilbud for unge flygtninge. Undervisningen – der i daglig tale blot kaldes GFU - skal ruste de unge til at komme videre i det danske uddannelsessystem. Vi har mødt et par af eleverne - Lana og Isaak - for at høre hvordan det går.